Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) išplatino pranešimą, kuriame primena ir dar kartą informuoja interneto ir elektroninio pašto paslaugų naudotojus, kad gaunami elektroniniai laiškai, kuriuose prašoma suteikti pagalbą paprasčiausio tokių laiškų persiuntimo kitiems adresatams būdu, – tėra apgaulė.

Platinami laiškai, kuriuose prašoma suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims (prie laiškų gali būti pateikiama ir vaizdinė informacija), šią žinią paskleidžiant kuo platesniam draugų ir pažįstamų ratui, laiškai, kuriuose pabrėžiama, kad nukentėjusieji gaus akivaizdžią finansinę naudą iš kiekvieno persiųsto elektroninio laiško, iš tikrųjų yra pašto šiukšlės (angl. “spam”). Tokie masiniai laiškai, įgavę didelio srauto mastą, trikdo pašto serverių darbą, užteršia pašto dėžutę, tokiu būdu apribodami kitų laiškų gavimą. Elektroninės informacijos srauto mastus galima įsivaizduoti kad ir tokio paprasto pavyzdžio atveju – jei vienas laiškas su prisegtu failu užima 100 KB ir jis persiunčiamas šimtu pašto adresų, tai visas srautas sudarys jau apie 10 MB.

RRT pataria interneto paslaugų vartotojams netikėti siunčiama informacija ir ją tiesiog ištrinti.