Intensyvus ir naujoviškas siaubo žaidimas. Veiksmas vyksta nuolatos besikeičiančioje aplinkoje, toli jūroje.