Jūs esate vyras. Rankose laikote didelį ginklą. Staiga įsiveržiate į kambarį ir pradedate šaudyti. Priešininkai dar bando kovoti prieš jus, bet beviltiškai. Jūsų šūviai tikslūs ir žudantys. Priešininkai panikuoja, staiga sprogsta jūsų išmesta granata. Kambarys švarus, ir jūs judate į kitą.

Būtent taip atrodo tradicinė pirmojo asmens šaudyklė. Būtent taip atrodys F.E.A.R. Aiškų sąvoką kambarys galite laisvai pakeisti. Kadangi mūšiai vyksta ir koridoriuose, virtuvėse, balkonuose, ir visur kitur, kur tik galite įsivaizduoti.

Turbūt jūs dabar savęs paklausite o kuo gi tas F.E.A.R toks ypatingas tada. Kodėl dauguma jį vadina vienu iš perspektyviausiu 2005 metų žaidimu. Na jis vis dėl to šiek tiek skirsis nuo kitų šaudyklių. Galbūt net ne šiek tiek, o gerokai, ar net labai. Žaidimas siūlys ne tik daugelį naujų dalykų, bet ir gerų senų, nepamirštų funkcijų. Aiškų gravitacinio ginklo nepamatysit, bet „bullet Time“ režimas, puikiai naudotas Max Payne žaidime ir Ridiko kronikose matyta kova be ginklo, čia veiks puikiai. F.E.A.R stengsis išnaudoti tai, kas jau yra puikiai patikrinta ir išnaudota pirmojo asmens šaudyklėse, ir aiškų pridėdama naujovių, be kurių, visi žaidimai pasmerkti gulėti parduotuvių lentynose, ir sulaukti vidutinių įvertinimų.

Žinoma F.E.A.R nori sekti jau klasika tapusiu žaidimu pavyzdžiu. Kaip teigia jie: „Half-Life 2 buvo vienas įdomiausių žaidimų, kurį man teko matyti per pastaruosius du metus.

Tai nėra tik iliuzija. Žaidimas jus įtraukia pateikdami įmantrias naujoves, ir jos pasirodo tokios geros, jog jūs norite dar, ir dar, ir dar.“ Turbūt prisimenat skruzdžių Liūtus, pasirodo visą antrąją žaidimo pusę, jų pasigedau ne aš vienas. Būtent, naujovės ir žada būti pagrindinis varikliukas šiame žaidime.

Išgirdę kūrėjų svajonė, pabandykime įsivaizduoti F.E.A.R ir mes. Pirmoji, tipinė pirmojo asmens šaudyklės versija, paverskim ja į F.E.A.R. Žiūrim, kas gavosi.

Jūs esate vyras. Rankose laikote šautuvą, na šįkart didelį šautuvą, galbūt šratinį. Įbėgate į kambarį. Jame keletas ramiai atrodančių kareivių stovi ratu. Dešinėje per stiklą galite įžiūrėti pasitarimų kambarį. Kareiviai pradeda šaudyti į jūs, o jūs pradeda šaudyti į juos.

Bėgate link pirmos priedangos, priešininkai taiklūs ir gudrus, juk nenorime mirti nuo atsitiktinės kulkos. Visur pilna dūmų, stiklo šukių, viskas dužta. Kambaryje mėsmalė. Jūs nematote nei kur, nei šaudote, tik pagal šešėlius bandote kažką spręsti. Bet po kelių minučių viskas baigiasi, jūs žengiate link lavonų.

Mūšis baigtas, apžiūrinėjate kovos lauke, bet neilgai iš konferencijos kambario atbėga dar keletas kareivių. Jūs matote kaip jie lekia link jūsų, visos jų kūnas toks tikroviškas. Staiga jie pradeda šaudyti, jūs įjungiate jau užmiršta „Bullet Time“ režimą ir grožitės kulkomis, kurios lekia link jūsų, pirmiausi jos kerta dar likusį stiklą, o tada prieš jas jūs liekate vienas. Bet staiga, išaunate kelias kulkas link priešų, ir Neo matricoje persiverčiate ore, sukdami į šoną.

Priešai dar gyvi, neišjungę „Bullet Time“ režimo metate link priešų granatą. Ji sprogsta lėtai, lėtai. Jūs matote kaip priešai metami milžiniškos sprogimo jėgos, įvairiai kraiposi, jų veiduose galite įžiūrėti agonija.

Tik sprogimui nurimus, jūs išvystate pasekmes. Daugybę kraujo, lavonai su skirtingomis veidų grimasomis, viskas sugriauta ir sunaikinta. Taip lygių dizaineriai padirbėjo iš peties. Bet jūs pasijaučiate link ką tik grįžęs iš filmo Kietas Riešutėlis.

Na o istorija, šio žaidimo, niekuo neypatinga, bet užtat veiksminga. Staiga, ir visai netikėtai, į milijardų dolerių vertės stotį, įsibrauna neaiškios, priešiškos jėgos. Šalies vyriausybė išsiunčia geriausius savo būrius tenai, vien tik tam, kad būtų sunaikinti.

Niekas nepadeda. Ir staiga, jie nusprendžia panaudoti savo paskutinę vilti, jus. Super karį, kuris buvo specialiai apmokytas, tokioms operacijoms. Štai ir išaušta jūsų valanda.

Žaidimas žada pasirodyti, jau šių metų Liepos 6 dieną. Ką gi šiuo metu, tai viena iš daugiausiai žadančių šaudyklių 2005 metais. Tikėkimės jog mūsų niekas neapgaus, ir jau greit, mes galėsim išbandyti F.E.A.R ir pasinerti į tikrą baimę…