Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia išankstinius 2006 m. pirmojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis.

Preliminariais RRT duomenimis, bendras interneto paslaugų abonentų skaičius per I ketvirtį išaugo daugiau kaip 32 proc. ir sudarė 1,43 mln. abonentų. Iš jų 18 proc. interneto prieigai naudojo plačiajuosčio ryšio technologijas. Abonentų, naudojančių plačiajuosčio ryšio technologijas, skaičius per 2006 m. I ketvirtį išaugo 11 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba I ketvirčio pabaigoje sudarė beveik 7,6 proc., per ketvirtį išaugo 0,7 procentinio punkto. Besinaudojančiųjų mobiliuoju internetu (įskaitant WAP) skaičius per 2006 m. I ketvirtį išaugo 40 proc. ir pasiekė 1,149 mln.

Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo I ketvirtį sudarė daugiau kaip 62,3 mln. Lt ir, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo apie 3 proc.
2006 m. I ketvirtį viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų aktyvių abonentų skaičiaus augimas stabilizavosi, per ketvirtį aktyvių abonentų skaičius išaugo apie 1,4 proc. ir 2006 m. kovo 31 d. siekė daugiau kaip 4,4 mln., t. y. judriojo telefono ryšio skvarba buvo 130 proc. 2006 m. I ketvirtį aktyvių abonentų, pasirinkusių išankstinio mokėjimo paslaugas ir sudariusių apie 67 proc. visų judriojo telefono ryšio abonentų, skaičius išaugo apie 2 proc. Abonentų, kurie už paslaugas apmoka pagal sąskaitas, skaičius beveik nepakito.

Pajamos iš viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų teikimo 2006 m. I ketvirtį sumažėjo apie 7 proc. (palyginti su 2005 m. IV ketvirčiu) ir buvo apie 284 mln. Lt.

Bendros pajamos 2006 m. I ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo sumažėjo apie 2 proc., palyginti su 2005 m. IV ketvirčiu, ir sudarė 107,4 mln. Lt.

Nors pajamos iš viešojo judriojo bei fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų teikimo sumažėjo, šiomis paslaugomis telefono ryšio abonentai naudojosi daugiau: per I ketvirtį inicijuotų (operatorių tinkluose) judriojo telefono ryšio pokalbių trukmė, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo apie 9,8 proc. ir sudarė 915,6 mln. min., fiksuoto telefono ryšio pokalbių trukmė išaugo apie 1,3 proc. ir sudarė 465,6 mln. min. Per 2006 m. I ketvirtį judriojo telefono ryšio abonentai išsiuntė 2,19 mlrd. trumpųjų žinučių (SMS – 14 proc. daugiau negu 2005 m. IV ketv.) ir 1,12 mln. iliustruotų žinučių (MMS – 17 proc. daugiau negu 2005 m. IV ketv.).

Galutinius 2006 m. pirmojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis RRT planuoja paskelbti birželio pradžioje.