Tai „Victoria“ žaidimo tęsinys. Jis nukelia į XIX amžiaus vidurį ir tęsiasi iki pirmo pasaulinio karo. Žvėriška strategija tikrai ne atsipalaidavimui, nebent dievinai Victoria pirmą dalį arba esi istorijos guzas ir sprendi istorijos egzaminus laisvu nuo mokslų laiku.