Žaidimas pasiūlo pabūti herojumi paremtu šiaurės šalių mitologija.