Vakarėlio žaidimas su animacinių filmų personažu Kempiniuku Plačiakelniu.