Šešioliktojo amžiaus Viduramžių Japonija. Šalis, valdyta vienos valdžios, nuo šiol atskirta į mažesnes sritis, kurių klanai tarpusavy kariauja. Žaidėjas, kontroliuodamas pasirinktą klaną, turės valdyti kariuomenę, politiką bei ekonomiką tam, kad suvienytų Japoniją.