Ateityje žmonės gyvens dideliuose miestuose, kuriuose bus milžiniški pastatai. Jei gyvenantys viršuje ir džiaugsis normaliu gyvenimu, apačioje bus beveik visada amžina tamsa, kurioje tegyvens visi, kas dėl kažkokių priežaščių nepritapo tenais viršuje…