„Kai paskutinė frazė buvo ištarta ir aukštyn ekranu pradėjo slinkti kūrėjų pavardės, mane apniko dvilypumo jausmas“