1944-ųjų vasarą, Antrasis Pasaulinis karas įėjo į baigiamąją fazę, kai sąjungininkai pradėjo dvi dideles operacijas…