2D šonu slenkantis žaidimas, kurio veiksmas vyksta fantastinių nuotykių kupinoje feodalinėje Japonijoje.