1920-1930 metais JAV vyriausybės slapta organizacija kovoja prieš monstrus.