Metal Gear Solid 3: Subsistence pridės šešių žaidėjų ryšio režimą, naują kameros pasukimo kryptį ir daugybė kitų „extra“ patobulinimų Metal Gear Solid 3: Snake Eater žaidimui.