Tai pirmasis žaidimas paremtas garsiąja A. Diuma novele apie tris muškietininkus.