Kapitono Brawe ir jo draugų kelionės, gaudant piktadarius kosmoso piratus.