Nuvesk pasirinktą naciją į šlovės viršūnę pačiame detaliausiame antro pasaulinio karo žaidime.