Dėliokite kartu spalvotus rutuliukus ir sprogdinkite juos žvalinančioje dėlionėje.