Taktiniais karo lauko komandiniais nurodymais kariniams konvojams kovojant prieš paslaptingus ateivių karo mašinas, kurios pradėjo augti didžiuosiuose pasaulio miestuose.