Games.lt komanda praneša visiems skaitytojams, kad laikinai sustabdomas „Games.lt Naujienlaikraščio“ siuntimas.

Kadangi mūsų skaitytojai yra labai smalsūs, ir tikrai bent 70% komentarų būtų su klausimų „Kodėl nebebus naujienlaikraščio?“, atskleidžiame priežastis. O jos labai paprastos – vasaros atostogos.

Kitą vertus, generalinę repeticiją laikome pavykusia ir rudenį startuosime iš naujo.