Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2006 m. pirmąjį ketvirtį. Parengta apžvalga apie viešojo fiksuoto, viešojo judriojo telefono ryšio, skirtųjų linijų ir interneto prieigos, kitas duomenų perdavimo, kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos, laidinio radijo, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugas yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu http://www.rrt.lt.

Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos, kitų duomenų perdavimo paslaugų, kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos, laidinio radijo, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei iš telekomunikacijų tinklų sujungimo) sudarė 626,29 mln. Lt. Palyginti su 2005 m. I ketvirčiu, rinka išaugo 8,3 proc.

Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą per 2006 m. I ketvirtį, palyginti su 2005 m. I ketvirčiu, išaugo 24,4 proc. ir sudarė 69,4 mln. Lt.

Bendras interneto abonentų skaičius laikotarpio pabaigoje buvo 1429,5 tūkst. (t. y. 42,1 abonentai 100 gyventojų). Palyginti su 2005 m. IV ketvirčio pabaiga (1078,7 tūkst.), abonentų skaičius išaugo 32,5 proc., nuo 2005 m. I ketvirčio pabaigos – 2,5 karto. Iš jų 260,7 tūkst. (18,2 proc.) interneto prieigai naudojo plačiajuosčio ryšio technologijas, 1148,7 tūkst. (80,4 proc.) naudojosi interneto prieiga judriojo telefono ryšio tinklu, 20,1 tūkst. (1,4 proc.) – komutuojamomis viešojo fiksuoto telefono ryšio linijomis.

Plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius per 2006 m. I ketv. išaugo 11,4 proc., o per metus – 69,8 proc.

Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo, palyginti su 2005 m. IV ketvirčiu, išaugo 5,1 proc. ir sudarė 63,64 mln. Lt. Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo 2006 m. I ketvirtį, palyginti su 2005 m. I ketvirčiu, išaugo 31,0 proc. Interneto prieigos paslaugas 2006 metų I ketvirtį teikė 116 teikėjų.

2006 m. I ketvirtį bendros pajamos, gautos iš kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimo, palyginti su 2005 m. IV ketvirčiu, išaugo 8,5 proc. ir sudarė 10,75 mln. Lt. Bendros pajamos iš kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimo 2006 m. I ketvirtį, palyginti su 2005 m. I ketvirčiu, išaugo 4,2 proc.

Bendros pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo 2006 m. I ketvirtį sudarė 283,74 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 6,34 mln. Lt. Judriojo telefono ryšio rinka 2006 m. I ketvirtį, palyginti su 2005 m. I ketvirčiu, išaugo 3,9 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius per ketvirtį išaugo 1,4 proc. ir siekė 4,41 mln., t. y. 129,9 abonentai 100 gyventojų. Palyginti su 2005 m. I ketvirčio pabaiga, abonentų skaičius išaugo 37,6 proc.

Abonentų, kurie naudojasi judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo (GPRS) paslauga, skaičius per I ketvirtį išaugo 34,9 proc. (nuo 2005 m. I ketvirčio išaugo daugiau kaip 2,8 karto) ir 2006 m. kovo 31 d. sudarė 1078,4 tūkst.

Iki 2006 m. I ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 72,2 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (1,6 proc. nuo aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus) ir 3,6 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų.

Bendros pajamos 2006 m. I ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo sudarė 107,5 mln. Lt. Palyginti su 2005 m. I ketvirčio pajamomis, 2006 m. I ketvirtį bendros pajamos sumažėjo 3,9 proc.