Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Europos Komisija (EK) pasirašė sutartį dėl projekto „Saugesnis internetas LT“ („Safer Internet LT“) vykdymo Lietuvoje pagal EK Safer Internet plus programą. Šios programos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į neteisėtą informaciją internete, užkirsti kelią žalingam turiniui, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis, gerinti visuomenės informuotumą, ypač akcentuojant vaikų ir paauglių apsaugą.

Kadangi visame pasaulyje, Lietuvoje taip pat, informacinių technologijų naudotojai vis jaunėja, tampa ypač aktualu užtikrinti vaikų ir nepilnamečių apsaugą nuo žalingo ir neteisėto turinio internete, taip pat nuolat kovoti su tokiais visuomenei skausmingais reiškiniais kaip vaikų pornografinės medžiagos platinimas, nepilnamečių seksualinis išnaudojimas internete ir pan. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, 24 Europos Sąjungos šalyse narėse vykdoma Europos Komisijos koordinuojama programa Safer Internet plus.

Lietuvoje projektą „Saugesnis internetas LT“, kuris truks dvejus metus, vykdys RRT ir Švietimo ir mokslo ministerija. Šis projektas – tai UAB ,,Bitė Lietuva“, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Socialinių ir psichologinių paslaugų centro nuo 2005 m. kovo iki 2007 m. kovo mėn. vykdyto projekto nuosekli tąsa.

Projekto vykdymo metu toliau veiks „Karštoji linija“ internete (http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form), kuria bus priimami gyventojų pranešimai apie neteisėtą bei žalingą turinį. Bus nuolat atnaujinama informacija svetainėje www.draugiskasinternetas.lt. Taip pat bus vykdomi atskirų visuomenės grupių mokymai, diegiamos mokymo programos mokyklose, bus skatinamas turinio filtravimo programų, kurios palengvintų tėvams prižiūrėti Interneto turinio pasiekiamumą vaikams, kūrimas ir pateikimas vartotojams, organizuojamos įvairios visuomenės informavimo akcijos, konferencijos ir seminarai. Projekto vykdymui prižiūrėti numatoma sudaryti Valdymo komitetą, kurį sudarytų paramą projektui teiksiančių įstaigų ir organizacijų – Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, organizacijos „Gelbėkit vaikus“, asociacijos „Infobalt“, UAB „Microsoft Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“ bei konsorciumo partnerių Švietimo ir mokslo ministerijos ir RRT – atstovai.