Amerikiečiai šypsosi į ūsą ir juokauja, kad kai kuriais aspektais jų pačių valdžios sprendimai menkai nusileidžia autoritarinių režimų valdomų šalių aktualijoms. Štai JAV karinės oro pajėgos ėmėsi aktyviai kovoti su jose tarnaujančių asmenų interneto dienoraščiais (blogais).

Blogų pavidalu norinčių savo interneto svetaines talpinti ir JAV oro pajėgose tarnaujančiųjų asmenų pateikiama informacija nuo šiol bus peržiūrima. Skelbti ją bus galima tik gavus leidimą. Be to, bus ribojama ir prieiga prie kai kurių didelių blogų kamuolių pasauliniame tinkle. Tokios priemonės aiškinamos noru apsaugoti tarnybines paslaptis.

Tai iš dalies suprantama, bet netrūksta abejojančių, ar priemonės tikrai atitinka tikslą – juk jei kariškis linkęs plepėti apie tai, kas laikytina paslaptimi, jis tą gali daryti ir žodžiu. Virtuali erdvė – tik priemonė.

Argumentas ir tai, jog centrinė JAV armijos vadovybė blogų atžvilgiu laikosi gerokai švelnesnės pozicijos – kariai raginami užsiregistruoti kaip blogeriai bei skelbti pozityviai tarnybą nušviečiančią informaciją, tačiau tiesioginės cenzūros nėra.