Didžiosios Britanijos vyriausybė nurodė už sveikatos apsaugą atsakingai agentūrai atlikti išsamų bevielių tinklų poveikio sveikatai tyrimą.

Tyrimo apibrėžtyje teigiama, kad tai turėtų būti sistematiškas bei itin išsamus mokslinis darbas, kuriuo būtų galima remtis ateityje vertinant naujų bevielio ryšio technologijų įtaką sveikatai. Trumpiau tariant, britų valdžia netikėtai užsimojo vienąkart ir visiems laikams išsiaiškinti, ar bevieliai kompiuterių tinklai įtakoja žmones ir jei įtakoja – tai kaip.

Panašaus pobūdžio tyrimų Didžiojoje Britanijoje yra buvę ir anksčiau, tad kažin ar šio, itin detalaus, rezultatai labai skirsis nuo ankstesnių. O rezultatai buvo tokie, kad jokios įtakos asmenų savijautai ir protinei veiklai 2,4 GHz bevielio tinklo sistemos nedaro.