Britanijos kino studijos, matyt susidomėjusios iniciatyva Prancūzijoje, taip pat panoro, kad Britai, kurie siunčiasi piratinę produkciją, būtų atjungti nuo interneto. Tuo tarpu interneto tiekėjai sako priešingai, nes tai neva pažeistų vartotojų teises.

Žinoma vyriausybė sutinka su tokiu kino studijų išsireiškimu ir sako, kad jau kitais metais sės prie derybų stalo su didžiausiais interneto tėkėjais. Čia, kaip ir Prancūzijoje, norima įkurti grupę, kuri stebėtų vartotojus, tai yra kokius duomenis jie gauna, ir jei jie siųstusi piratinę produkciją po keleto perspėjimų jiems būtų atjungtas interneto ryšys.

Kino studijos ypač sunerimo, nes jų skaičiavimais, jie per 2007 metus baigia prarasti apie 1 mlrd. svarų sterlingų. Taip pat kai kurie parlamento nariai išreiškė nuomonę, kad reikia į kino teatrus neleisti neštis vaizdo kamerų. Vaizdo kameros nešimosi į kino salę paskirtis tik viena – nufilmuoti filmą bei jį įdėti į internetą ir platinti, o tai nėra legalu. Nariai nori padaryti taip, kad kameros įsinešimas į salę būtų laikomas nusikaltimu.

Atrodo, kad Europos valstybės čia žada eiti lengviausiu keliu – atjunginėti internetą pirataujantiems vartotojams. Kol kas to nėra, tačiau 2008 ir 2009 metai gali būti tikrai pragaištingi pirataujantiems vartotojams Britanijoje ir Prancūzijoje.