Ëjimais pagrįsta strategija, paremta stalo žaidimu Avalon Hill.