Valdysime paskutinę gyvą vampyrę fėją, kurios užduotis – pro labirintus pravesti vargšus vampyrus ir padėti jiems rasti savo kapus. Kad viską dar labiau pasunkintų, vampyrų medžiotojai paspendė daug spąstų… Ar sugebėsime padėti pasiekti užsitarnautą poilsį iki aušros?