„Valkyria Chronicles 2“ veiksmas vyksta du metai po pirmosios dalies įvykių. Grupė jaunų „Gallian Military Academy“ kariūnų atsiduria pilietinio karo įkarštyje, naujai susikūrusiai „Gallian Revolutionary Army“ sukėlus perversmą.