Valdydami iš siūlų atgimusią mielą būtybę spręsime galvosūkius ir pinsime šilčiausius, džiaugsmingiausius, liūdniausius bei tragiškiausius šeimos atsiminimus.