Žaidėjai turės šansą „prasukti“ sėkimngą biznį Niu Jorke.