2009 metais Sovietų Sąjunga vėl atgijo ir jums reikia vadovauti Amerikos spec. būriui „Vaiduokliams“ (The Ghosts) atliekant įvairias operacijas už priešo linijų įvairiose vietovėse.