Kai Izako mamai apsireiškė Dievas ir jai liepė paaukoti sūnų, Izakas pabėga į rūsį, kuriame susiduria su savomis baimėmis, monstrais ir savo broliais bei seserimis.