Kempiniukas Plačiakelnis ir Patrikas keliauja į Atlantidą.