Žaidėjai gauna galimybę tyrinėti 16-17-ojo amžiaus Karibus. Pasaulis apima apie 4 milijonus kvadratinių mylių, daugiau nei 60 miestų ir keturias tautas.