RPG žaidimas, kuriame veiksmas vyks iki tol kol veikėjas numirs.