Naujajame žaidime turėsite žaisti už slaptą SSRS šnipą, pasiųsta į Vakarų Vokietiją Šaltojo Karo laikais. Jeigu jums nepasiseks – pasauliui gresia Branduolinis karas.