Žaidimas, nukeliantis į netolimą ateitį, kai žemėje nebeliko gyventojų. Tu – Seto, jaunas berniukas, tyrinėjantis apleistus miestus bei gamyklas, bandantis atskleisti visos žmonijos dingimo paslaptį. Vaikštinėdamas po pastatus, Seto taip pat turės kovoti prieš griuvėsiuose atsirandančius vaiduoklius.