Vadovaukite samdinių, ištikimų tik jums, grupei, ir veskite juos į pergalę prieš Daein karalystės pajėgas. Ëjimais remta strategija suteikia maksimalią jūsų armijos kontrolę. Veikėjams gaunant vis daugiau patirties – nušlifuokite jų sugebėjimus suteikdami savo kariams specialių sugebėjimų rinkinius.