RPG žaidimas glaudžiai susietas su pogrindžio gyvenimu. Veiksmas vyks ne, kaip įprasta RPG žaidimams, fantastiniame pasaulyje, o mieste.