Kurk imperiją ir kovok prieš arba su savo draugais.