Tamsiuose požemiuose yra velnio karalystė. Žaidėjui tenka būti šios karalystės valdovu.