Dwarfų karalius, atrodo, tikrai išpezėjo… brangenybių rinkimo konkursus pradėjo!

Tau reikia vadovauti vienam dwarfų būriui, nuotykiuose renkant brangenybes kalnuose.