Antrojo pasaulinio karo žaidimo Company of Heroes tęsinys. Kampanija vyksta sniegingame rytų fronte, žaidžiama už sovietų armiją.