Pirmą kartą šis žaidimas palieka Antrojo Pasaulinio karo mūšio lauką, ir koncentruojasi ties rytų-vakarų konfliktu.