Ëjimų strategijos „Civilization III“ papildymas su aštuoniomis naujomis civilizacijomis.