Padėk ateiviui susirinkti reikalingą kiekį kuro, spręsdamas galvosūkius.