Age of Mythology žaidėjui suteikia pasirinkimą iš 3 civilizacijų: Graikų, Egiptiečių ir Skandinavų. Skirtumai tarp šių 3 sekcijų gana ryškūs, tačiau ne tiek, kad pažaidus su viena civilizacija būtų painu pradėti kovas su kita. Esminis skirtumas yra pačioje strateginių žaidimų naujovėje — malonėse („favor“). Jei graikai malonę gauna melsdamiesi, tai egiptiečiai — statydami dievų statulas, o skandinavai — kovodami (kas yra ganėtinai neadekvatu, kadangi žaidžiant skandinaviškuoju režimu pirmuosius paskatinimus („apgreidus“) gauni tik bent vieną sykį pakovojęs).