Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia išankstinius 2006 m. trečiojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis.

Preliminariais RRT duomenimis, interneto prieigos paslaugų abonentų, naudojančių plačiajuosčio ryšio technologijas, skaičius per 2006 m. III ketvirtį išaugo daugiau kaip 10 proc. ir sudarė apie 315 tūkst. Plačiajuosčio ryšio skvarba III ketvirčio pabaigoje pasiekė 9,3 proc.; per ketvirtį išaugo 0,9 procentinio punkto, per metus – 3,5 procentinio punkto.

Bendras interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2006 m. III ketvirčio pabaigoje sudarė 1,53 mln. abonentų (per ketvirtį išaugo daugiau kaip 6 proc.). Sparčiausiai augo abonentų, prisijungusių prie interneto optinėmis ryšio linijomis skaičius (per ketvirtį išaugo 26 proc.) bei xDSL linijomis (per ketvirtį išaugo apie 16 proc.).

Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo 2006 m. III ketvirtį sudarė apie 67,3 mln. Lt ir, palyginus su praeitu ketvirčiu, išaugo daugiau kaip 3 proc., o palyginus su 2005 m. III ketvirčiu, išaugo 23 proc.

Per 2006 m. III ketvirtį viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų aktyvių abonentų (t.y. naudojamų aktyvių SIM kortelių) skaičius išaugo 3,2 proc. ir 2006 m. rugsėjo 30 d. viršijo 4,55 mln. Judriojo telefono ryšio skvarba buvo apie 134 proc. 2006 m. III ketvirtį aktyvių abonentų, pasirinkusių išankstinio mokėjimo paslaugas, kurie sudarė apie 66,5 proc. visų judriojo telefono ryšio abonentų, skaičius išaugo apie 4 proc. Abonentų, kurie už paslaugas apmoka pagal sąskaitas, skaičius išaugo apie 1 proc.

Judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose per 2006 m. III ketv. inicijuotų pokalbių trukmė, palyginti su praeitu ketvirčiu, beveik nepakito ir sudarė apie 940 mln. min. (palyginti su 2005 m. III ketvirčiu išaugo 17 proc.).
2006 m. III ketvirtį pajamos iš viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų teikimo išaugo apie 8 proc. (palyginti su 2006 m. II ketvirčiu) ir sudarė apie 322 mln. Lt.

Bendros pajamos 2006 m. III ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo sudarė daugiau kaip 104 mln. Lt., o operatorių tinkluose inicijuotų per 2006 m III ketvirtį fiksuoto telefono ryšio pokalbių trukmė sudarė 423 mln. min.
Galutinius 2006 m. trečiojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis RRT paskelbs gruodžio pradžioje.