JAV autorių teises ginanti organizacija RIAA septynių valstijų teismams vienu kartu įteikė net 750 ieškinių, kuriuose peer-to-peer programų vartotojai kaltinami piratavimu.

Žinoma, vargu ar visiems kaltinamiesiems bus skirtos kažkokios griežtos nuobaudos, nes dar reik jų piratavimo faktą ir įrodyti. Na o peer-to-peer programos išlieka populiariausia keitimosi autorinių teisių saugoma informacija internete priemone.

Statistika skelbia, jog nuo 2003 metų RIAA JAV teismams pateikė net 14 000 ieškinių, kuriuose kaltino ką nors autorinių teisių pažeidimais. Skamba įspūdingai. Visgi dažniausiai piratavimu kaltinami pavieniai asmenys nesunkiai išvengia bausmių dėl įrodymų stokos ar ieškinių nepagrįstumo.