Purdue universiteto tyrėjams, remiamiems „Intel“, pavyko padidinti karščio perdavimo efektyvumą, kuris itin svarbus aušinime, net 250 procentų. Laikui bėgant ir tyrėjų sukurtas technologijas pritaikant kompiuteriuose galima tikėtis iki 50% efektyvesnio nuolat kaistančių lustų aušinimo. Tai savo ruožtu leistų ne tik kiek pritildyti stalinius kompiuterius, bet ir paploninti nešiojamuosius.

Vienas iš būdų, kuriuo mokslininkai siūlo lustus aušinti tikrai vertas dėmesio. Sistemos esmė yra du elektrodai įkrauti teigiamu ir neigiamu krūviais. Jie vienas nuo kito yra maždaug 1 cm atstumu. Tekant elektros srovei neigiamo krūvio elektrodo elektronai skrieja link teigiamo krūvio elektrodo. Pakeliui susidurdami su oro molekulėmis jie virsta teigiamais jonais, kurių kelionės kryptis pasikeičia neigiamo krūvio elektrodo link. Šiame elektronų blaškymesi atsiranda jonų vėjų vadinamas judėjimas, kuris lustą ir aušina. Neblogai, ar ne?

Ši sprendimą mokslininkai siūlo naudoti drauge su įprastiniais ventiliatoriais. Sekantis jų darbo etapas – sukurtų sprendimų gabaritų mažinimas dešimtis ar net šimtus kartų. Rinkai technologiją žadama pristatyti per tris metus.